środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Konstrukcja ploty z Winylu na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Ploty plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz